Kontorsutrustning och Allkontor flyttar ihop


Kontorsutrustning flyttar till Brynäs/Alderholmen sommaren 2018

Efter drygt ett års planerande står det nu klart att Kontorsutrustning i Gävle kommer att lämna sina lokaler på söder juni 2018. Verksamheten kommer istället att flytta till Sharp Allkontors lokaler på Södra Skeppsbron, Brynäs.

Sedan några år tillbaka så har Sharp Gävle Kontorsutrustning letat efter nya lokaler då våra befintliga lokaler inte passar branschens kommande utmaningar i form av utrymmen, parkeringsmöjligheter och service. Därför är vi nu glada att äntligen ha nått fram till detta.

Flyttar ihop med Sharp Allkontor
Gävle har sedan 90-talet två stycken Sharp kontor som hittills har varit uppdelade med betalningslösningar på söder och konferens & copy på Brynäs. Efter att ha levt med varandra som särbo i över 20 år är vi nu glada att få flytta ihop med varandra i Sharp Allkontors lokaler på Södra Skeppsbron.

Hela Sharps sortiment under samma tak
Vi ser många fördelar i samband med flytten. Inte nog med att vi får bättre parkeringsmöjligheter, trevligare mötesutrymmen och mer tillgängliga lokaler så samlar vi nu hela den lokala kompetensen inom Sharp under ett och samma tak. I vårat gemensamma Showroom kommer du finna både morgondagens betalningslösning, skärmlösning och copylösning.

Samma medarbetare som tidigare
Samtliga av våra medarbetare kommer att följa med till våra nya lokaler på Brynäs och flytten kommer inte att påverka våra nuvarande personalresurser.

Fr. vänster Ronny Karlsson (VD Kontorsutrustning i Gävle) och Fredrik Thorsén (VD Allkontor)

KARTA TILL VÅRAN NYA ADRESS